Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de door Dozon geëxploiteerde website www.dozon.nl, haar webshop en de Dozon scan en bestel App.

Hoewel aan de inhoud van de website, webshop en app grote zorg is besteed, aanvaardt Dozon geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Dozon is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, webshop of app te kopiëren, distribueren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van Dozon is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van Dozon is verboden. Dozon is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.