Skip Navigation Links

MVO


MVO bestaat voor Dozon uit 4 P’s: People, Planet, Profit en Pleasure.

 • People
  Bij People draait het bij ons om langdurige partnerschap met klanten en eindgebruikers. Een veilige, gezonde, uitdagende en betrokken werkomgeving is belangrijk voor onze werknemers. Daarnaast onderhouden we een duurzame relatie met leveranciers
 • Planet
  Met de P van Planet laten we zien een duurzame organisatie te zijn. Daarin zijn het reduceren van verpakkingsmateriaal en van CO2-uitstoot belangrijke uitgangspunten voor ons
 • Profit
  Profit betekent dat Dozon proactief inspeelt op de behoefte van consumenten aan duurzame woningen. Het ontzorgen van klant- en ketensamenwerking staat daarbij voorop
 • Pleasure
  Naast de drie standaard P’s van MVO hebben wij een vierde P toegevoegd, de P van Pleasure. Wij hechten veel waarde aan het werkplezier bij medewerkers, plezier in het zakendoen met klanten en met leveranciers

We hebben een MVO werkgroep (bestaande uit 5 medewerkers) die verantwoordelijk is voor het behalen van de geformuleerde MVO doelstellingen. Zeer regelmatig vindt er evaluatie plaats en wordt waar nodig bijgestuurd.